SUOMEN SOPIMUKSIA


SUOMEN ALUEITA KOSKEVIA SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Recognition of Finland by USSR 1917
Neuvosto-Venäjän tekemä Suomen itsenäisyyden vahvistus 1917
Suomen hallitusmuoto 1919
Tarton rauhansopimus 1920
Lainhuudatuslaki 1930
Hyökkäämättömyyssopimus 1932
Treaty of Non-Aggression agreement 1932
Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimus 1934
Non-Aggression Agreement, Cotinuation 1934
Moskovan rauhansopimus 1940
I Korvauslaki 1940
Karjalan palautuslaki 1941
Hangon palautusjulistus 1941
Ehdotonta antautumista koskeva asiakirja 1943
Moskovan välirauhansopimus 1945
Maanhankintalaki selityksineen 1945
Pariisin rauhansopimus 1947
YYA-sopimus 1948
Porkkalan palautuslaki 1956

KANSAINVÄLISIÄ SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Haagin sopimus 1907
Sodan hylkäämissopimus 1928
Molotov-Ribbentrop Agreement 1939
Molotov-Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirja 1939
Kansainliiton päätös 1939
Atlantin julistus 1941
YK:n ihmisoikeusjulistus 1948
Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus 1950

SUOMEN NS. SOTASYYLLISYYSASIAKIRJOJA

Ståhlbergin komitean mietintö 1945
Kuutosten välikysymys 1945
Kansantuomioistuin 1945
Hornborgin komiteamietintö 1945
Korkeimman oikeuden päätös 1945
Kairan komitean mietintö 1945
Perustuslakivaliokunnan päätös 1945
Suuren valiokunnan päätös 1945
Eduskunta 1945 sotasyyllisyydestä
Sotasyyllisyyslaki 1945
Oikeuskanslerin syytteet 1945
Mannerheimin kuulusteluasiakirja 1945

MYÖHEMPIÄ SUOMALAISIA SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Naapuruussopimus 1992
Lähialuesopimus 1992
Oikeuskanslerin päätös 1992
Tannerin tuomion purku 2007
Korkeimman oikeuden päätös 2008