default_mobilelogoUUTUUSKIRJA SIVUAA NEUVOSTOLIITON ERITYISKOHTELUA

Suomettuminen; Suomi siirtyi Neuvostoliiton vaikutuspiiriin

Suomen suhdetta Neuvostoliittoon kuvattiin käsitteellä suomettuminen. Nimike keksittiin Länsi-Saksassa. Saksankielinen termi Finnlandisierung tunnettiin tutkijapiireissä 1960-luvulla.

Yleiseen käyttöön se vakiintui vuonna 1969, kun liittokansleri Willy Brandtin hallituksen vastustajat käyttivät sitä.

Kuvauksella tarkoitettiin Suomen asteittaista siirtymistä Neuvostoliiton vaikutusvaltaan ja kaikkinaista nöyristelyä Kremlin valtiaiden edessä.

Itsesensuuri oli voimakasta

Suomettumiseen nivoutuu myös Neuvostoliiton aikana käytetty itsesensuuri, jossa tiedotusvälineet pyrkivät ennakkoon välttämään aineistoa, jossa arvosteltaisiin tai arvioitaisiin Neuvostoliittoa tai presidentti Urho Kekkosen tapaa toimia.

Tämä johti suoranaisiin uutispimennyksiin ja tiettyjen aihealueiden välttämiseen tiedotusvälineissä.

Itsesensuuri oli tietoista nöyristelyä

Tietokirjailija Risto Uimosen mukaan kunniattoman itsesensuurin alkupistettä on vaikea määrittää, mutta 1970-luvulla se oli jo tosiasia.

Uimonen määrittelee suomettumisen laajentumishaluisen Neuvostoliiton peloksi, mutta samalla se oli arkuutta Kekkosen edessä. Kekkonen sai erityiskohtelua tiedotusvälineissä.

Ekholm tutkinut suomettumista

Suomalaista sananvapautta tutkinut Kai Ekholm katsoo suomalaisen, Neuvostoliittoon kohdistuneen itsesensuurin alkaneen jo heti vuoden 1944 aselevon jälkeen.

Tuolloin Suomeen oli saapunut liittoutuneiden valvontakomissio, joka käytännössä oli Neuvostoliiton hallitsemaa toimintaa.

Englannin edustus oli mukana virallisesti komissiossa, mutta käytännössä Englantia ei kiinnostanut Suomen tilanne ja Neuvostoliitto sai hääriä mielin määrin valvontakomissio aseenaan.

Sotasensuuri muuttui itsesensuuriksi

Sodan ajan turvallisuuteen liittynyt sotasensuuri muuttui vähitellen Suomessa Neuvostoliiton julkikuvaa varjelevaksi itsesensuuriksi.

Sen noudattamista valvoivat Suomen ulkoministeriö, presidentin kanslia ja Kekkonen itse.

Itsesensuurista poikkeamisella saattoi olla jarruttavaa vaikutusta henkilöiden työuraan tai muuhun menestymiseen

YYA-kielen sanojen toistaminen

Suomen suomettumiseen liittyi oma kielenkäyttönsä. Mediatutkija Turo Uskali toteaa väitöskirjassaan tuohon kielenkäyttöön liittyneen oikeaoppisen ja harmittoman YYA-kielen sanontojen toistamisen.

Juhlapuheissa hoettiin erilaisia sallituksi katsottuja sanoja, kuten ystävyys, luottamus, rauhanomainen rinnakkaiselo ja hyvät naapurisuhteet.

Kaikilla näillä tarkoitettiin Suomen suhdetta Neuvostoliittoon.

Vieraan vallan halventaminen

Vuonna 1948 Suomen rikoslakiin lisättiin kappale, jonka mukaan vieraan valtion halventaminen painotuotteella, kirjoituksella, kuvallisella esityksellä tai muulla ilmaisuvälineellä oli rikollista.

Rangaistuksena voitiin oikeudessa langettaa enintään kaksi vuotta vankeutta. Säädös poistettiin rikoslaista vasta 1995 eli nelisen vuotta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.

Karjalainen oli ulkoministeri 1960- ja 1970-luvuilla

Ahti Karjalainen toimi ulkoministerinä 1960- ja 1970-luvuilla.

Hänen mielestään tiedotusvälineiden vastuulla oli, ettei niissä esiinny uutisia, jotka olisivat ristiriidassa ulkopoliittisen peruslinjan kanssa. Tämä tarkoitti Neuvostoliiton kohtelua.

YLE:n toimilupaan haluttiin Neuvostoliitto-määräys

Vuonna 1973 Karjalainen esitti Yleisradion toimilupaan lisämääräystä, joka velvoittaisi YLE:n noudattamaan Suomen virallista ulkopolitiikkaa.

Ehdotus ei mennyt lävitse, mutta käytännössä sen henkeä noudatettiin Neuvostoliiton osalta.

Jälkisuomettuminen jatkaa perinnettä

Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen suomettumista ja itsesensuuria on rohjettu vähitellen käsitellä itsekriittisesti. Hyvin usein, ja jopa tarpeettoman usein, YLE nimetään pääsyylliseksi suomettumisen ja itsesensuurin ylläpitämiseen.

YLE ei kuitenkaan ollut ainoa uutisten salailija tai Neuvostoliittoon tai Kekkoseen kohdistuneiden materiaalien myönteisiksi muokkaaja.

Samaa tehtiin kaikissa maakuntalehdissä, jotka sisä- tai ulkopolitiikkaa uutisoivat.

Harpotaan yli, kun Venäjälle epämieluisia uutisia

Nykyisin puhutaan jälkisuomettuneesta tilasta, jolla kuvataan pääsääntöisesti Suomen ulkopolitiikan suhdetta ja toimintaa Venäjään.

Tiedotusvälineet käsittelevät itänaapuriamme jo suhteellisen avoimesti, mutta osa Venäjän poliittiseen väkivaltaan liittyviä uutisaiheista on meillä jätetty selvän tietoisesti käsittelemättä.

Asioista uutisoidaan lyhyesti, mutta ei taustoiteta, koska johtolangat juontavat Kremliin.

Nykyinen Venäjä-uutisointi on harppomista, jossa jotkut Venäjän kannalta epämiellyttävät asiat uutisoidaan, mutta toisia aiheita harpotaan yli.

Suomettumista sivutaan uutuuskirjassa

Suomettumista ja itsesensuuria sivutaan uudessa kirjassa, joka kertoo lehtikuvaaja Peter Janssonin elämäntyöstä.

Kirjan on kirjoittanut toimittaja Pasi Kivioja.

Kirja paneutuu laajasti siihen, miten kuvallista itsesensuuria sovellettiin Kekkosen viimeisiin virkavuosiin ja elämänvaiheisiin.

Lähdekirja Peter Jansson & Pasi Kivioja: Tilanne päällä! – suuria uutisia ja arkoja aiheita lehtikuvaajan silmin, Docendo 2019.


 WIN-WIN JA MUUT VIDEOT

Tervetuloa videosivullemme! Klikkaa videon keskellä olevaa pientä nuolta tai valitse heti (Playlist-sanan alapuolella olevan) kolmen viivan alla olevasta listasta haluamasi video. Videot ovat ilmaisia.

 

Win-win -ajatteluKlikkaamalla yllä olevaa videokantta pääset win-win -ajatteluun liittyvään 1 min 57 sek. englanninkieliseen videoon.
By clicking the video cover you can listen in English win-win thinking video, 1 minute 57 seconds.KARJALAN KUVALEHDEN KAUPPA
KARELIAN MAGAZINE SHOPAvaamme tähän Karjalan Kuvalehden Kaupan vuonna 2017. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. myydään Karjalan Kuvalehden vuositilauksia, Karjalan Kuvalehden irtonumeroita (rajoitetusti), win-win -kirjoja, sähköistä eBook'ia ja englanninkielistä audiobook'ia.

Sillä välin, kun Kaupan tuloa odotellaan, ole hyvä ja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Toimitukset tapahtuvat tässä vaiheessa laskua vastaan. Tervetuloa uudelleen Kaupan sivuille!

We'll open here a new Karelian Magazine Shop in the year 2017. We sell annual subscriptions of Karjalan Kuvalehti, win-win books, eBook and Audiobook.

Meanwhile we are waiting for the Shop, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Deliveries will happen at this phase against an invoice. You are welcome again to the Internet pages of the Shop!

KARJALAN KUVALEHTI
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.SUOMEN SOPIMUKSIA


SUOMEN ALUEITA KOSKEVIA SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Recognition of Finland by USSR 1917
Neuvosto-Venäjän tekemä Suomen itsenäisyyden vahvistus 1917
Suomen hallitusmuoto 1919
Tarton rauhansopimus 1920
Lainhuudatuslaki 1930
Hyökkäämättömyyssopimus 1932
Treaty of Non-Aggression agreement 1932
Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimus 1934
Non-Aggression Agreement, Cotinuation 1934
Moskovan rauhansopimus 1940
I Korvauslaki 1940
Karjalan palautuslaki 1941
Hangon palautusjulistus 1941
Ehdotonta antautumista koskeva asiakirja 1943
Moskovan välirauhansopimus 1945
Maanhankintalaki selityksineen 1945
Pariisin rauhansopimus 1947
YYA-sopimus 1948
Porkkalan palautuslaki 1956

KANSAINVÄLISIÄ SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Haagin sopimus 1907
Sodan hylkäämissopimus 1928
Molotov-Ribbentrop Agreement 1939
Molotov-Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirja 1939
Kansainliiton päätös 1939
Atlantin julistus 1941
YK:n ihmisoikeusjulistus 1948
Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus 1950

SUOMEN NS. SOTASYYLLISYYSASIAKIRJOJA

Ståhlbergin komitean mietintö 1945
Kuutosten välikysymys 1945
Kansantuomioistuin 1945
Hornborgin komiteamietintö 1945
Korkeimman oikeuden päätös 1945
Kairan komitean mietintö 1945
Perustuslakivaliokunnan päätös 1945
Suuren valiokunnan päätös 1945
Eduskunta 1945 sotasyyllisyydestä
Sotasyyllisyyslaki 1945
Oikeuskanslerin syytteet 1945
Mannerheimin kuulusteluasiakirja 1945

MYÖHEMPIÄ SUOMALAISIA SOPIMUKSIA/PÄÄTÖKSIÄ

Naapuruussopimus 1992
Lähialuesopimus 1992
Oikeuskanslerin päätös 1992
Tannerin tuomion purku 2007
Korkeimman oikeuden päätös 2008


 

Voit liittää itsesi halutulle listalle tai poistaa itsesi listalta. Tarkastamme listalta poistumisen vielä erikseen manuaalisesti. Jos haluat ilmoittaa liittymisesi/poistumisesi sähköpostilla, pyydämme ystävällisesti käyttämään sähköpostia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kiitokset liittymisestäsi Pro Karelia ry:n, Karjalan Kuvalehden ja Karelia Klubi ry:n listalle tai poistumisestasi listalta.

Henkilötietolain vaatima rekisteriseloste on tässä osoitteessa.